07/08/2020 | 5

Quận Cam sử dụng 10 triệu Mỹ kim để tài trợ cho các nhà hàng tuâcovid

Quận Cam sử dụng 10 triệu Mỹ kim để tài trợ cho các nhà hàng tuâcovid

Ảnh: Reuters

Vào hôm thứ Năm (6 tháng 8), các viên chức cho biết, Quận Cam sẽ sử dụng 10 triệu mỹ kim tiền hỗ trợ coronavirus liên bang để giúp các nhà hàng tuân theo các hướng dẫn sức khỏe liên quan đến đại dịch coronavirus, với mỗi khoản tài trợ trị giá 1,000 mỹ kim.

SafeDineOC sẽ hoàn trả cho các nhà hàng chi phí mua đồ che mặt, mua vật dụng làm sạch, thiết lập khoảng cách, di chuyển ra ngoài trời và các chi phí khác liên quan đến hạn chế coronavirus. Các viên chức của quận mô tả khoản tài trợ này như một cách khen thưởng các nhà hàng vì đã tuân theo các quy tắc và giúp trấn an khách hàng của họ.

Hội đồng Giám sát đã chấp thuận việc sử dụng 10 triệu mỹ kim tài trợ từ Đạo luật CARES liên bang cho chương trình mới này. Thời gian ghi danh bắt đằu vào thứ Năm (6/8) và sẽ kết thúc khi hết tiền hoặc trong vòng 60 ngày, tùy điều kiện nào đến trước.

Các nhà hàng có thể ghi danh trên trang web của quận. Các viên chức quận Cam, California cho biết họ hy vọng khoản trợ cấp 1,000 mỹ kim sẽ giúp thuyết phục các nhà hàng tuân theo các quy định bảo vệ sức khỏe.

Theo KTLA5 đưa tin, biên lai từ các giao dịch mua được thực hiện từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 9 phải được xuất trình để nhận tiền tài trợ. Bất kỳ ai có thắc mắc về chương trình mới có thể gửi email đến SafeDineOC@ocbc.org. (BBT)