Quận Cam công bố ‘kế hoạch ba bước’ giúp người Afghanistan tỵ nạn

Quận Cam công bố ‘kế hoạch ba bước’ giúp người Afghanistan tỵ nạn

Vào sáng Thứ Tư, 25 Tháng 8, Hội Đồng Giám Sát quận Cam tổ chức họp báo trước thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster để trình bày kế hoạch giúp đỡ người Afghanistan tỵ nạn và kêu gọi cư dân hỗ trợ.

Tại buổi họp báo, ông Andrew Đỗ thay mặt Hội Đồng Giám Sát quận Cam trình bày “Kế Hoạch Ba Bước” để giúp người Afghanistan tỵ nạn. Bước đầu tiên của kế hoạch là kêu gọi chính phủ Biden tăng giới hạn số người tỵ nạn Hoa Kỳ sẽ đón nhận, trong đó có thêm 100,000 người Afghanistan. Bước thứ hai là kêu gọi Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho phép người Afghanistan nhập cư tạm thời, và cho họ ở trong các trung tâm nhập cảnh khắp Hoa Kỳ trong lúc chờ kiểm tra lý lịch. Bước thứ ba là tạo quan hệ với nhiều tổ chức tư nhân để hỗ trợ người tỵ nạn, giúp họ hòa nhập với xã hội Mỹ qua các cộng đồng cởi mở.

Theo ông Andrew, Hội Đồng Giám Sát đồng lòng thông qua kế hoạch này, và họ sẽ dùng mọi nguồn lực ở Orange County để giúp đỡ người Afghanistan tị nạn. Hoa Kỳ từng giúp đỡ rất nhiều người Việt Nam tỵ nạn vào thập niên 1970s, và chắc chắn bây giờ sẽ làm được lần nữa.

Theo ông Andrew, nhiều nghiên cứu cho thấy một gia đình nhập cư bốn người cần khoảng 30,000 Mỹ Kim /năm để sống ổn định ở Hoa Kỳ. Vì vậy, ông cam kết mình và gia đình sẽ quyên góp 1,000 Mỹ Kim mỗi tháng trong vòng năm năm tới để giúp đỡ cộng đồng Afghanistan.

Cuối cùng, Giám Sát Viên Andrew Đỗ kêu gọi cư dân giúp đỡ bằng cách đóng góp cho các tổ chức thiện nguyện trong cộng đồng, hoặc có thể ủng hộ cho ba tổ chức là Church World Service, Catholic Charities of OC, và International Rescue Committee.