28/03/2018 | 10

Quận Cam bỏ phiếu ủng hộ thành phố Los Alamitos không tham gia chính sách “Tiểu Bang Trú Ẩn”

Quận Cam bỏ phiếu ủng hộ thành phố Los Alamitos không tham gia chính sách “Tiểu Bang Trú Ẩn”

Orange County, California. (KPCC) – 3 thành viên Cộng Hòa của Hội Đồng Giám Sát Orange County (một quận hạt có 3.2 triệu người) đưa ra quyết định trong một cuộc bỏ phiếu kín với kết quả 3 trên 0.

Buổi bỏ phiếu diễn ra trước cuộc tranh luận công khai khốc liệt, về một đề nghị nhắm vào luật pháp tiểu bang California, ủng hộ nỗ lực của thành phố nhỏ Los Alamitos là không tham gia vào chính sách “trú ẩn” của tiểu bang.

Một đạo luật mới của California là trở thành “tiểu bang trú ẩn”, cấm cảnh sát bàn giao nghi can cho nhân viên liên bang để trục xuất họ. Trước buổi bỏ phiếu, Giám Sát Viên Shawn Nelson nói rằng đạo luật này ngăn cản việc thực thi pháp luật nhằm loại bỏ nhóm tội phạm ra khỏi công đồng, là mối đe dọa đối với sự an toàn công cộng. Los Alamitos là cộng đồng chỉ có 12 ngàn dân, nhưng là cộng đồng đầu tiên phản đối đạo luật “trú ẩn”,gởi thư cho các thành phố khác tìm kiếm sự ủng hộ.

Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp California Xavier Becerra nói với KPCC rằng tất cả mọi khu vực địa phương phải tuân theo luật pháp của tiểu bang. Quận hạt hoặc thành phố phải giải thích lý do tại sao họ không tuân theo luật pháp tiểu bang. Nếu không tuân theo, quân hạt hoặc thành phố phải bị trừng phạt.

Cư dân và các nhà hoạt động của hai phía cùng lên tiếng tại một cuộc họp công khai của Orange County. Nhiều người cầm cờ Mỹ và bảnh hiệu có hàng chữ “ủng Hộ Hiến Pháp Hoa Kỳ”, khi cảm ơn 3 vị giám sát viên chống lại tình trạng di dân bất hợp pháp. Ngược lại, nhiều người chỉ trích đây là hành vi phân biệt chủng tộc, chống di dân bất hợp pháp vì muốn giành phiếu chứ không phải vì sự an toàn của công chúng. (Mai Đức)