08/09/2017 | 0

Quá trình thực hiện DVD Một Thuở Học Trò – Phần 3

Xin mời quý vị khán giả theo dõi chương trình quá trình thực hiện DVD Một Thuở Học Trò (phần 3) cùng với nhạc sĩ Trúc Hồ, ca nhạc sĩ Sĩ Đan và nam ca sĩ Đoàn Phi. Để mua DVD xin quý vị khán giả gọi vào số (888)-500-2018 hoặc (714)-636-1121.

Quý vị có thể gửi chi phiếu về SBTN để mua DVD. Ngoài chi phiếu xin đề: SBTN – Memo: MỘT THUỞ HỌC TRÒ – PO BOX 127, GARDEN GROVE, CA 92842

Một Thuở Học Trò đã có bản digital với giá $19.99 và rental (coi 1 lần) với giá $4.99 trên Vimeo.

Xem PHẦN 1, PHẦN 2, PHẦN 4 tại đây.