07/09/2017 | 0

Quá trình thực hiện DVD Một Thuở Học Trò – Phần 1

Xin mời quý vị khán giả theo dõi chương trình quá trình thực hiện DVD Một Thuở Học Trò (phần 1) cùng với nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Trúc sinh và Nam ca sĩ Quốc Khanh. Để mua DVD xin quý vị khán giả gọi vào số (888)-500-2018 hoặc (714)-636-1121.

Quý vị có thể gửi chi phiếu về SBTN để mua DVD. Ngoài chi phiếu xin đề: SBTN – Memo: MỘT THUỞ HỌC TRÒ – Gửi về PO BOX 127, GARDEN GROVE, CA 92842

Một Thuở Học Trò sẽ có bản digital và rental trên Vimeo vào ngày 8 tháng 9, 2017.

Xem PHẦN 2, PHẦN 3, PHẦN 4 tại đây