Đang tải...

Quá tải ở bệnh viện ung bướu Sài Gòn

Sự quá tải ở bệnh viên ung bướu Sài Gòn dẫn đến việc bệnh nhân phải nằm ở bất cứ đâu có thể. Nhân viên y tế phải ngồi xổm để tiêm thuốc cho bệnh nhân dưới gầm giường.

Loading...