26/06/2015 | 2

QH Myanmar chặn cơ hội tranh cử bà Suu Kyi

QH Myanmar chặn cơ hội tranh cử bà Suu Kyi

Naypyidaw, Myanmar. (Reuters) – Quốc hội Myanmar ngày thứ Năm 25 tháng Sáu đã bỏ phiếu bác bỏ một số điều khoản sửa đổi, coi như tiếp tục bảo vệ vai trò chính trị đầy quyền lực của quân đội nước này và dập tắt mọi cơ may để thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống.

Cuộc tranh luận kéo dài 3 ngày qua, đi đến quyết định bác bỏ 5 trong số 6 điều khoản của dự luật sửa đổi, trong đó có điều đề nghị cắt số phiếu cần thiết để thông qua hiến pháp sửa đổi từ 75% xuống còn 70%, sự thay đổi căn bản để ngăn chặn quyền phủ quyết của quân đội. Nhiều nghị sĩ quân sự từ chối nới lỏng quyền kiểm soát của họ, không đồng ý sửa đổi hiến pháp đã có thời quân phiệt, để tiếp tục duy trì ảnh hưởng của quân đội đối với chính phủ.

Hiến pháp cũ cho phép quân đội tiếp tục giữ 25% số ghế tại quốc hội, và nhờ vậy mà quân đội tiếp tục giữ vai trò quyết định trong bất kỳ yêu cầu sửa đổi hiến pháp. Một điều khoản đề nghị sửa đổi điều luật cấm bất kỳ ai có con em là người ngoại quốc trở thành tổng thống hoặc phó tổng thống bị bác bỏ, coi như nhà dân chủ Aung San Suu Kyi đã bị chặn đường ra ứng cử tổng thống trong năm nay, vì bà có 2 người con là công dân Anh quốc. Cuộc bỏ phiếu kín được tiến hành với sự hiện diện của 583 trong tổng số 633 thành viên quốc hội.

Nhà dân chủ, lãnh tụ đối lập Myanmar, Aung San Suu Kyi ngày thứ Năm 25 tháng Sáu nói rằng, đa số thành viên quốc hội thất bại trong việc duy trì hi vọng của người dân muốn thay đổi hiến pháp. (Song Châu)