25/02/2016 | 0

QH Đức chấp thuận luật giới hạn di dân

QH Đức chấp thuận luật giới hạn di dân

Berlin, Đức. (Reuters) – Hôm nay, quốc hội Đức đã chấp thuận luật tạm trú chặt chẽ hơn, nhằm thúc đẩy tiến trình xin tạm trú, trả lại người xin tạm trú không được chấp thuận.

Một trong những điểm tu chính bị đối lập chỉ trích là giới hạn sự đoàn tụ gia đình. Một trong những biện pháp mới là cấm người tạm trú đoàn tụ gia đình trong thời gian 2 năm, giới hạn sự bảo vệ đối với người tỵ nạn, thành phần vị thành niên sẽ bị ảnh hưởng. Tổng thư ký Ole Schroeder của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo đã kêu gọi chấp thuận giới hạn trong cuộc tranh luận tại quốc hội, nói rằng: “Đức phải duy trì khả năng của quốc gia, giới hạn đoàn tụ gia đình nhằm mục đích này. Liên minh cầm quyền đã không dễ dàng thông qua quyết định này, nhưng đây là điều khẩn cấp, Đức không thể chịu đựng gánh nặng quá sức.”

Đối lập cho rằng giới hạn đoàn tụ gia đình làm tăng thêm vấn đề, thay vì giúp đối phó với làn sóng di dân. Dân biểu Jan Korte của đảng Left nói rằng: “Cản trở đoàn tụ gia đình đối với vị thành niên sẽ có kết quả là phụ nữ, trẻ em, người lớn tìm cách vượt biển trở lại. Trên 340 trẻ em đã chết chìm ở Địa Trung Hải từ tháng 9 tới nay. Ông ta khó tưởng tượng quốc hội đang quyết định làm gia tăng tình trạng này.”

Theo luật tạm trú mới, Đức sẽ thiết lập những trung tâm đón nhận đặc biệt, thúc đẩy nhanh tiến trình xin tạm trú đối với di dân từ những nước được coi là quốc gia an toàn trong vòng vài tuần. (Hồng Tú)