Q-Smile Dental Spa quyên góp hơn 100,000 khẩu trang & bao tay cho các bệnh viện ở Massachusetts

Tình trạng thiếu hụt thiết bị bảo vệ cá nhân như khẩu trang và bao tay trở nên trầm trọng tại các bệnh viện trên toàn quốc, trong khi đó số người bị nhiễm dịch corona càng ngày càng tăng nhanh tại Hoa Kỳ. Theo số thống kê mới nhất cho biết hiện nay Mỹ … Continue reading Q-Smile Dental Spa quyên góp hơn 100,000 khẩu trang & bao tay cho các bệnh viện ở Massachusetts