Q-Smile Dental Spa quyên góp hơn 100,000 khẩu trang & bao tay cho các bệnh viện ở Massachusetts

Tình trạng thiếu hụt thiết bị bảo vệ cá nhân như khẩu trang và bao tay trở nên trầm trọng tại các bệnh viện trên toàn quốc, trong khi đó số người bị nhiễm dịch corona càng ngày càng tăng nhanh tại Hoa Kỳ. Theo số thống kê mới nhất cho biết hiện nay Mỹ đứng hàng thứ 3 trong số các quốc gia bị nhiễm virus corona trên toàn thế giới. Trên tinh thần giúp đỡ cộng đồng và đóng góp một bàn tay chống dịch corona, tại Quincy, tiểu bang Massachusetts, văn phòng nha sĩ Q-Smile Dental Spa do bác sĩ Anh Phi Nguyễn và John Lữ điều hành đã quyên góp hơn 100 ngàn khẩu trang và bao tay trong kho dự trữ tại hai văn phòng khám răng tại thành phố Randolph và Quincy cho các bệnh viện tại tiểu bang Massachusetts. Trường Giang đã có cơ hội đi cùng với nhóm Q-Smile Dental Spa để tường trình nghĩa cử cao đẹp này như sau. Xin mời quý vị cùng theo dõi.