28/06/2018 | 5

Puerto Rico giới thiệu dự luật để trở thành tiểu bang thứ 51 vào năm 2021

Puerto Rico giới thiệu dự luật để trở thành tiểu bang thứ 51 vào năm 2021

Ảnh: Reuters

Washington DC – Đại diện (không được phép bỏ phiếu) của Puerto Rico tại Quốc Hội Hoa Kỳ, đang giới thiệu một dự luật để giúp lãnh thổ này trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ vào năm 2021.

Hôm qua 27/06, Ủy Viên Thường Trực Jenniffer Gonzalez cho biết trong số 435 thành viên Hạ Viện, có 14 thành viên Dân Chủ và 20 thành viên Cộng Hòa đồng ý tài trợ dự luật này. Bà Gonzalez nói đây là bước đầu tiên để mở ra một cuộc thảo luận nghiêm túc về tình trạng hiện nay của hòn đảo này.

Tuy nhiên theo nhận xét của CBS News, cơ hội để dự luật được Hạ Viện thông qua là không chắc chắn. Dự luật kêu gọi thiết lập một hội đồng đặc biệt 9 thành viên, để gởi báo cáo lên Quốc Hội và Tổng Thống, nhằm xác định các quy luật cần được sửa đổi hoặc bãi bỏ, để Puerto Rico có thể trở thành tiểu bang thứ 51. Hội đồng cũng sẽ được hướng dẫn để đưa ra các biện pháp kinh tế tạm thời, nhằm giúp Puerto Rico trong tiến trình chuyển đổi từ một lãnh thổ sang một tiểu bang.

Từ năm 1898, Puerto Rico được công nhận là một lãnh thổ của Hoa Kỳ. Cư dân Puerto Rico là công dân Hoa Kỳ, nhưng họ không được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, và chỉ có một đại diện tại Quốc Hội nhưng người này cũng không có quyền bỏ phiếu.

Thống Đốc Puerto Rico Ricardo Rossello cho biết tình trạng bất bình đẳng trên đảo là nguyên nhân khiến 5.4 triệu người Puerto Rico phải chạy sang lục địa Hoa Kỳ. Xu hướng này ngày càng gia tăng sau những thiệt hại nặng nề do cơn bão Maria gây ra. (Mai Đức)