11/04/2015 | 0

PTT Joe Biden nói về Đại học Cộng đồng

PTT Joe Biden nói về Đại học Cộng đồng

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Phó Tổng Thống Joe Biden giới thiệu kế hoạch của ông và Tổng Thống Barack Obama để các sinh viên có trách nhiệm có thể học 2 năm miễn phí tại các trường đại học cộng đồng.

Ông Biden nói về tiếp cận giáo dục đại học trên có tác động hữu hình tới sự thành công của sinh viên. Những người có bằng trung cấp có thu nhập cao hơn những người tốt nghiệp trung học 25%. Còn những người có bằng cử nhân 4 năm có thu nhập cao hơn 70%. Không những vậy, một công dân có giáo dục tốt hơn là cần thiết để bảo đảm Hoa Kỳ tiếp tục nổi trội hơn phần còn lại của thế giới.

Theo phó tổng thống, tính tới cuối thập kỷ này, 2 phần ba các việc làm sẽ yêu cầu phải có trình độ giáo dục cao hơn trung học, từ giấy chứng chỉ 18 tuần cho tới bằng trung cấp 2 năm, bằng cử nhân 4 năm hay bằng tiến sĩ. Ông Biden lập luận rằng hai năm đại học cộng đồng miễn phí tốt cho người lao động, tốt cho các công ty và tốt cho nền kinh tế quốc gia. Một thực tế đơn giản là các trường đại học cộng đồng là những viện giáo dục linh hoạt nhất tại Hoa Kỳ.

Đề xuất trên nằm trong khuôn khổ tầm nhìn rộng lớn hơn của Tổng Thống về nền kinh tế trung lưu, theo đó mọi người làm việc chăm chỉ xứng đáng có cơ hội thăng tiến. (Nguyên Trân)