PSCĐ: Bão Tuyết Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

Cách đây 44 năm trận bão tuyết thế kỷ đã tấn công vào thành phố Boston với số tuyết cao đến hơn 27 inches. Năm nay một ngày trước thềm năm mới Tết nguyên đán một trận bão tuyết tuy không lớn bằng năm 1978 nhưng đủ để làm tê liệt miền đông Bắc Hoa Kỳ kéo dài từ tiểu bang New York đến Maine. Trường Giang tường thuật từ tiểu bang MA, xin mời quý vị cùng theo dõi.