19/03/2015 | 2

Prebyterian cho tổ chức hôn lễ đồng tính

Prebyterian cho tổ chức hôn lễ đồng tính

New York City, New York. (Reuters) — Giáo Hội Trưởng Lão tức Presbyterian Hoa Kỳ hôm Thứ Ba ngày 17 tháng 3 chấp thuận một sự thay đổi về từ ngữ trong giáo luật để chấp thuận hôn nhân đồng tính.

Đây là một bước đi đe dọa gây chia rẽ thêm một trong những hệ phái lớn nhất của Tin Lành dòng chính tại Hoa Kỳ. Một nhóm đa số gồm 171 trưởng lão khu vực đã biểu quyết thay đổi giáo luật, để định nghĩa hôn nhân là một sự cam kết giữa hai người, theo truyền thống là một người đàn ông và một người phụ nữ. Đại Hội Đồng của giáo hội có trụ sở chính tại Louisville, Kentucky đã đề nghị sự thay đổi này trong giáo luật từ hồi năm ngoái. Sự sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 6.

Trong một thông báo bằng phim, ông Gradye Parsons, Thư ký Đại Hội Đồng Giáo Hội, nói rằng giáo luật sửa đổi sẽ cho phép các trưởng lão truyền giáo thêm quyền chọn lựa khi chủ tọa các hôn lễ. Theo ông Parsons, điều đó có nghĩa là các trưởng lão Presbyterian có thể chủ tọa hôn lễ đồng tính tại những tiểu bang chấp nhận hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, ông Parsons nói rằng không có điều khoản mới nào trong giáo luật bắt buộc một trưởng lão truyền giáo phải tiến hành hôn lễ ngược với đức tin của mình. Giáo Hội Presbyterian Hoa Kỳ hiện có hơn 1.7 triệu thành viên, nhưng đã bị mất hơn nửa triệu thành viên trong một thập niên qua.

Một số nhà lãnh đạo của Giáo Hội đã bày tỏ quan ngại rằng, việc ủng hộ hôn nhân đồng tính có thể khiến cho Giáo Hội mất thêm nhiều tu sĩ. (Huy Lam)