07/04/2016 | 1

Poroshenko chỉ trích Hòa Lan không muốn Ukraine vào EU

Poroshenko chỉ trích Hòa Lan không muốn Ukraine vào EU

Tokyo, Nhật. (Reuters) – Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào hôm thứ năm gọià kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Hòa Lan về việc gia nhập Liên Âu của Ukraine là “một cuộc tấn công vào sự thống nhất của châu Âu”.

Ông Poroshenko nói với các phóng viên ở Tokyo là “mục tiêu thực sự của những người tổ chức trưng cầu dân ý không phải là về thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu, mà đó là một cuộc tấn công vào sự thống nhất của châu Âu, một cuộc tấn công vào việc mở rộng các giá trị châu Âu”. Các cử tri Hòa Lan đã bỏ phiếu chống lại một hiệp ước giữa Ukraine-Liên minh Châu Âu để đưa quan hệ chính trị và kinh tế giữa 2 bên gần gũi hơn, hôm thứ tư, như là một thông điệp phản đối cho chính phủ của họ cũng như các cơ quan của Liên minh châu Âu.

Hiệp ước chính trị, thương mại, và quốc phòng rộng lớn, vốn đã được ký kết bởi chính phủ của Thủ tướng Hoà Lan,Mark Rutte và đã được phê duyệt bởi tất cả các nước thuộc liên minh châu Âu khác cũng như Ukraine, đã có hiệu lực tạm thời trong tháng Giêng. Nhưng điều đó không ngăn các cử tri Hòa Lan bác bỏ nó bằng tỷ lệ 64-36 trong một cuộc trưng cầu thu hút khoảng 32% số cử tri bỏ phiếu, chỉ vừa đủ túc số để kết quả được coi là hợp lệ.

Mặc dù kết quả của cuộc trưng cầu chỉ là có tính tượng trưng, ông Rutte thừa nhận vào cuối ngày thứ tư là rất khó về mặt chính trị cho chính quyền của ông để phê chuẩn hiệp ước trong dạng thức hiện tại của nó. (Lê Hoàng)