“Polar Plunge” – Nhảy xuống biển lạnh làm từ thiện

Với thời tiết ở mức đông đá như ngày hôm nay chỉ cần bạn thiếu một chiếc áo lạnh cũng đã làm cho da thịt bạn tê buốt và run rẩy không thể kiềm chế được, nhưng đối với gần 300 cư dân tại Massachusetts nhảy xuống biển trong lúc nhiệt độ hạ thấp với mục đích làm từ thiện quyên góp cho chương trình Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật là một niềm vui. Họ đã cổ vũ lẫn nhau và cùng chung hoà trong tiếng hò hét đồng thẳng tiến về bờ biển thấm mình dưới nước lạnh để hoàng thành mục đích từ thiện của họ. Chúng tôi đã có mặt tại biển Revere tại tiểu bang Massachusetts để tường trình sự kiện nay như sau. Xin mời quý vị cùng theo dõi.