14/08/2014 | 0

Phương pháp mới đo lường nước tiêu thụ trên mạng của mỗi nhà

Phương pháp mới đo lường nước tiêu thụ trên mạng của mỗi nhà

Westlake, Texas. (CBS) – Thành phố Westlake, Texas đang áp dụng phương pháp có thể tính được chính xác lượng nước mà bạn dùng trong nhà, cũng như có thể biết được số tiền mặt đang có trong trương mục ở ngân hàng.

Một cư dân Westlake là ông Nick Smith nói rằng, ông có thể kiểm soát số lượng nước sử dụng trên mạng, không chỉ mỗi tháng hay trong một tuần lễ, mà trong mỗi một giờ. Ông là cư dân của nhóm 10 chủ gia đình đang làm thử việc đo lường số gallon nước sử dụng bằng một chiếc đồng hồ không dây tại thành phố Westlake. Giám đốc Công trình Công cộng Westlake nói rằng, nếu phương pháp này khả thi thì thành phố sẽ cho phép các cư dân ghi danh để cùng áp dụng phương pháp tân kỳ này. Ông Nick Smith nói nhà của ông có một hồ bơi và một hồ nuôi cá, giờ đây có thể biết chính xác mỗi ngày số lượng nước mà ông sử dụng mà trước đó hầu như ông không biết gì hết. Điều quan trọng hơn là người dân thành phố biết được khi nào thì họ cần phải cắt giảm số lượng nước tiêu thụ, theo qui định hạn chế sử dụng nước của thành phố.

Hiện nay, đây vẫn còn là vấn đề khó thực hiện nhưng ít ra cũng giúp người dân ý thức được việc phải tiết kiệm nguồn nước. Viên chức thẩm quyền của thành phố Westlake cũng cho rằng, phương pháp mới nói trên giúp thành phố tiết kiệm tiền, vì công ty cấp nước không cần thuê người, cũng không cần lái xe hơi chạy vòng vòng để đến tận nhà khách hàng đọc số lượng nước tiêu thụ ghi trên đồng hồ. (S. Châu)