10/06/2014 | 1

Phương châm 16 chữ vàng

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói đến Phương Châm 16 Chữ Vàng từ những nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước Việt — Trung vào năm 1999 giữa Giang Trạch Dân và Lê Khả Phiêu. Kính mời quý vị cùng theo dõi.