Phùng Quang Thanh đã xuất viện từ ngày 10/07?

Trong những tuần qua, tin tức liên quan đến ông Phùng Quang Thanh tiếp tục là đề tài nóng nhất của dư luận trong và ngoài nước. Để làm sáng tỏ những tin đồn, vào ngày 22/07/2015, phóng viên SBTN tại Paris đã đến bệnh viện Georges Pompidou ở quận 15, Paris – Pháp để tìm hiểu thông tin về bệnh nhân mang tên Phùng Quang Thanh. Theo lời phóng viên tường thuật, tên Phùng Quang Thanh không được bệnh viện tìm thấy trong danh sách của bệnh nhân tại bệnh viện, cũng như danh sách các bệnh nhân đã tử vong. Nhưng tên này đã được tìm thấy trong danh sách bệnh nhân còn sống và đã xuất viện. Mời quí vị theo dõi lời tường trình của SBTN – Paris sau đây.