Phúc trình tự do toàn cầu của Freedoom House: Việt Nam không có tự do

Phúc trình tự do toàn cầu của Freedoom House: Việt Nam không có tự do

Người dân trước cổng tòa trong ngày xử của blogger Anh Ba Sàm. (Ảnh: AP)

Tổ chức nghiên cứu chống độc tài toàn cầu Freedom House của Hoa Kỳ vừa công bố phúc trình năm 2018 về tình hình tự do chính trị và dân quyền tại 195 nước trên thế giới. Theo phúc trình này, Việt Nam vẫn là một nước không có tự do.

Có 88 nước được Freedom House công nhận là có tự do, 58 nước có tự do một phần, và 49 nước hoàn toàn không có tự do về nhiều mặt. Việt Nam bị đánh giá là không có tự do báo chí, không có tự do Internet và nói chung là không tự do.

Theo thang điểm từ 1 tới 7 của Feedom House, với 1 là nhiều tự do nhất và 7 ít tự do nhất, Việt Nam được chấm 6 trên 7 điểm về tự do nói chung, 5 trên 7 về các quyền tự do dân sự, và 7 trên 7 điểm về các quyền tự do chính trị, tức là người dân thiếu hẳn quyền tham gia các vấn đề chính trị ở Việt Nam.

Hiện bản phúc trình 2018 đầy đủ về Việt Nam chưa được công bố trên trang mạng của Freedom House.

Phúc trình năm 2017 của Freedom House ghi nhận rất cụ thể tình trạng người dân Việt Nam bị đảng cộng sản kềm kẹp về chính trị và truyền thông. Đảng cộng sản quyết định mọi chính sách, nhưng không do người dân bầu lên, không chịu trách nhiệm trước công chúng và hoạt động một cách khá mờ ám.

Theo Freedom House, vào đảng được xem là cách làm giàu và xây dựng quan hệ, trong khi tham nhũng và nạn con ông cháu cha là vấn đề tiếp diễn trong nội bộ đảng. Nhà cầm quyền kiểm soát mọi phương tiện truyền thông  in ấn và phát sóng, đồng thời chủ động bịt miệng các nhà báo và blogger chỉ trích bằng cách bắt bớ, truy tố và những biện pháp sách nhiễu khác.

Huy Lam / SBTN