27/09/2013 | 1

PHÚC TRÌNH THAY ĐỔI KHÍ HẬU CỦA IPCC.

PHÚC TRÌNH THAY ĐỔI KHÍ HẬU CỦA IPCC.

Tin Stockholm – Các nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới đã nói rằng họ chắc chắn nhân loại đang đứng trước nguy cơ ham nóng toàn cầu và ảnh hưởng của khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ ảnh hưởng tới nhân loại trong nhiều thế kỷ. Ủy ban Liên Chính Phủ và Thay đổi Khí hậu hay IPCC đã bác bỏ nghi ngờ đối với sự thay đổi khí hậu điạ cầu, nói rằng sự thay đổi chậm trong 15 năm qua là nhờ nhiều yếu tố, nhưng trong trường kỳ sẽ gặp nhiều hậu quả, nhiều làn hơi nóng hơn, nhiều ngập lụt hơn, và mặt biển dâng cao hơn, nước đại dương có nhiều chất acid hơn đe doạ nhiều loài hải sản.  Ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon kêu gọi chính phủ các nước phải kết thúc bản hiệp ước chống thay đổi khí hậu vào năm 2015. Ông Rajendra Pachauri là chủ tịch IPCC  nói rằng kể từ năm 1950 sự thay đổi diễn ra chưa có tiền lệ, khí hậu và nước đại dương ấm lên, một số lượng lớn băng đá biến mất, mực nước biển dâng cao, khí thải gây hiệu ứng nhà kính càng đậm đặc. Bản phúc trình của IPCC trong năm nay cũng có thế gặp sự chỉ trích như bản phúc trình năm 2007 đã tiên đoán sai về sự tan chảy của băng hà trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Những người hồ nghi cũng nói rằng thực tế trong thời gian qua nhiệt độ đã thay đổi chậm so với mức độ gia tăng cuả khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bản phúc trình nói rằng nhiệt độ trong thế kỷ này có thể tăng thêm 4.8 độ C, nhưng có thể giữ chỉ tăng 0.3 độ C nếu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bản phúc trình cũng nói rằng mực nước biển đã dâng lên 19 phân trong thế kỷ 20, sẽ dâng cao thêm từ 26 phân tới 81 phân trong thế kỷ này, đe doạ cho nhiều vùng duyên hải, từ Thượng Hải cho tới San Francisco.