17/10/2013 | 0

PHÚC TRÌNH THẢM HOẠ CỦA HỒNG THẬP TỰ QUỐC TẾ

PHÚC TRÌNH THẢM HOẠ CỦA HỒNG THẬP TỰ QUỐC TẾ

Tin Mangaia- Hồng Thập tự Quốc tế đã công bố bản phúc trình Thảm hoạ Thế giới năm 2013 và nói thiếu thông tin và kỷ thuật ảnh hưởng nhiều đối với khả năng chuẩn bị, cứu sống và phục hồi thảm hoạ. Bản phúc trình năm nay tập trung vào kỷ thuật và tương lai của hoạt động nhân đạo, nhấn mạnh tới những giờ phút quan trọng đầu tiên sau thảm hoạ, đa số những người được cứu sống là nhờ người chung quanh và địa phương, những người ứng phó đầu tiên với thảm hoạ này thiếu dụng cụ, thiếu khả năng cứu sống nạn nhân, thiếu hệ thống thông tin.

Kỷ thuật mới đã giúp tăng cường khả năng tự giúp của cộng đồng. Người duyệt lại bản phúc trình là ông Patrick Vinck của Harvard Humanitarian Initiative nói mặc dù con số nạn nhân thảm hoạ trong năm 2012 đã giảm, nhưng con số nạn nhân tại các nước nghèo lại tăng. Bản phúc trình kêu gọi các tổ chức nhân đạo, chính quyền và cộng đồng địa phương cộng tác bảo đảm dân chúng và người cứu cấp có kỷ thuật thông tin tân tiến như hệ thống TERA SMS đã có thể giúp 3 triệu người Haiti nhận được tin tức các trận bão để chuẩn bị và biết được cách đề phòng nhiễm bệnh. Theo bản phúc trình, số người chết vì thảm hoạ trong năm 2012 thấp nhất trong thời gian một thập niên, con số thảm hoạ thiên nhiên cũng ít nhất trong một thập niên, nhưng trị giá tổn thất năm 2012 cao đứng hàng 5 trong 10 năm qua.

Ông Craig Cooper của Hồng Thập Tự Hoa Kỳ nói mở TV theo dõi tin tức là điều đã xưa, phương tiện bây giờ là điện thoại cầm tay. Trong trận động đất tại Tân Tây Lan nhờ điện thoại cầm tay một cặp vợ chồng bị kẹt trong một tòa nhà sập đã có thể cho biết địa điểm của họ. Trong năm 2012 Có tất cả 552 thảm hoạ, tổn thất 158 tỷ mỹ kim. Gây tổn thất vật chất lớn nhất là trận bão Sandy với khoảng 50 tỷ mỹ kim, gây tổn thất sinh mạng lớn nhất là trận bão Bopha ở Phi Luật Tân làm 1,901 người chết. Ngập lụt chiếm 53% trong số 139 triệu người bị thảm họa thiên nhiên ảnh hưởng và ảnh hưởng nặng nhất là ở Trung Cộng trong tháng 4 và tháng 6.