26/02/2017 | 0

Bộ Nội An: Công dân các quốc gia bị cấm hiếm khi liên quan tới khủng bố tại Hoa Kỳ

Bộ Nội An: Công dân các quốc gia bị cấm  hiếm khi liên quan tới khủng bố tại Hoa Kỳ

Washington, DC. (CBS) – Một phúc trình tình báo của đơn vị Phân Tích và Tình Báo của Bộ Nội An kết luận rằng công dân bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm đi lại của ông Trump hiếm khi liên quan tới chủ nghĩa khủng bố tại Hoa Kỳ.

Bản phúc trình kết luận rằng quốc tịch không thể là một chỉ số đáng tin cậy của hoạt động khủng bố. Cũng theo bản phúc trình, tương đối ít công dân của những quốc gia đó tiếp tục tới Hoa Kỳ. Các quốc gia có tên trong danh sách cấm vào Hoa Kỳ ban đầu của tổng thống là Somalia, Libya, Iraq, Iran, Libya, Sudan và Yemen.

Tuy nhiên, các viên chức bộ Nội An giữ khoảng cách với bản phúc trình. Quyền phát ngôn viên Gillian Christensen gọi bản phúc trình là sản phẩm không đầy đủ, không tìm thấy bằng chứng của chủ nghĩa khủng bố đơn giản bằng cách từ chối xem xét tất cả những bằng chứng có sẵn. Bà Christensen lưu ý bản phúc trình được soạn thảo từ tài liệu của các nguồn mở, phần lớn từ thông cáo báo chí của chính phủ Hoa Kỳ và tài liệu công cộng, trái ngược với tài liệu chính thức, mạnh mẽ với nhiều nguồn, không bao gồm dữ liệu từ các nguồn tình báo.

Chú thích của bản phúc trình thừa nhận rằng tài liệu là nguồn mở và một số có thể tìm thấy trên trang mạng của Bộ Ngoại Giao. Việc rò rỉ tài liệu gợi ý rằng có lẽ nội bộ bộ Nội An có bất đồng về thông tin tình báo, được sử dụng để viết lại sắc lệnh cấm đi lại mà Tổng Thống Trump dự trù ký vào tuần tới. Nguồn tin chính phủ nói với CBS News rằng một số nhà phân tích tình báo và cấp trên của họ có xích mích. (Huy Lam)