Phụ nữ Việt ở Cabramatta, Úc, lên tiếng phản đối CSVN cho Trung Cộng thue đất

Vào ngày 7/6/2018, Cô Anna Huỳnh, người phụ nữ đang sống tại Cabramatta (Úc Châu) đã tự xuống đường để thể hiện lòng cương quyết chống lại việc cộng sản Việt Nam cho Trung cộng thuê lãnh thổ 99 năm