24/04/2014 | 0

Phụ nữ và trẻ em người Rohingya ở Miến Điện cần được giúp đỡ

Phụ nữ và trẻ em người Rohingya ở Miến Điện cần được giúp đỡ
Pauktaw, Miến Điện. (Reuters) – Nhân viên cứu trợ tại một trại tỵ nạn người Rohingya ở tiểu bang Rakhine của Miến Điện cho biết phụ nữ và trả em trong trại rất khổ sở, thiếu sự giúp đỡ.
Hàng trăm nhân viên cứu trợ quốc tế và Liên hiệp quốc đã phải di tản ra khỏi thủ phủ Sittwe của tiểu bang Rakhine sau khi một nhà kho và nhân viên của Cao Ủy Tỵ Nam Liên Hiệp Quốc và Quỹ Nhi Đồng Quốc Tế bị tấn công.
Nhân viên cứu trợ tại trại tỵ nạn Kyen Ni Pyin ở thị trấn Pauktaw đang có 4,000 người tỵ nạn cho biết đã có 8 người chết vì bệnh và 31 em bé được sinh ra đã không có sự chăm sóc y tế.
Bà Elia là một nhân viên tình nguyện của tổ chức Y sĩ Không Biên Giới cho biết một phụ nữ lâm bồn bị chết vì không có bác sĩ.
Liên hiệp quốc đã yêu cầu chính phủ Miến Điện cung cấp an ninh để nhân viên cứu trợ có thể quay trở lại tiểu bang Rakhine, là nơi diễn ra bạo động giữa người theo Phật Giáo và người thiểu số Rohingya theo Hồi Giáo.
Liên hiệp quốc cảnh cáo tình trạng bạo động sẽ làm trở ngại nỗ lực phục hồi kinh tế và cải cách chính trị sau nhiều thập niên bị chế độ quân phiệt cai trị.
Bạo động tôn giáo ở Miến Điện từ tháng 6 năm 2012 đến nay đã làm ít nhất 237 người chết, trên 140,000 người phải rời bỏ nhà cửa. (H. Võ)