Phụ nữ gốc Việt giữ chức Giám đốc phòng di trú và tị nạn ở Seattle

Phụ nữ gốc Việt giữ chức Giám đốc phòng di trú và tị nạn ở Seattle

Trong một buổi họp báo được tổ chức hôm thứ Ba 15.07 vừa qua, Thị Trưởng Edward Murray của thành phố Seattle giới thiệu bà Vũ Thị Cúc là Quyền Giám Đốc mới của Văn Phòng Vụ Di Trú và Tị Nạn (OIRA).

Bà Cúc sẽ thay thế chức vụ của Giám Đốc lâm thời Aaliyah Gupta. Được thành lập vào năm 2012, OIRA có nhiệm vụ hỗ trợ tiến trình hội nhập và định cư của những di dân và tỵ nạn vào thành phố.

Cơ quan này hỗ trợ cho những nhu cầu của các cộng đồng người định cư khác nhau trong khu vực Seattle. OIRA cũng hoạt động để thúc đẩy một nền văn hóa toàn khu vực, được xây dựng trên sự hiểu biết rằng mọi phương diện của xã hội đều có thể hưởng được lợi ích từ việc tham gia của các cộng đồng di dân.

Tuy lớn lên ở thành phố Olympia tiểu bang Washington, trong hai mươi năm qua bà Cúc đã làm việc tại Hoa Thịnh Đốn, bênh vực cho những quyền công bằng trong xã hội, trong đó có cả quyền của người lao động, quyền phụ nữ, quyền của người đồng tính, cũng như các vấn đề di trú.

Trước khi nhận chức vụ Giám Đốc OIRA, bà Vũ Cúc là Viên Chức Đặc Trách Đa Dạng đầu tiên của một chương trình được gọi là Chiến Dịch Nhân Quyền. Bà cũng đã làm việc với Nghiệp Đoàn Quốc Tế Các Nhân Viên Dịch Vụ, và Bộ Lao Động Hoa Kỳ.

Bà sẽ là người thứ ba nắm giữ chức vụ giám đốc OIRA. Văn phòng này được cựu Thị trưởng Mike McGinn thành lập vào năm 2012, với người đứng đầu là Magdaleno Rose-Avila, một nhà thơ và cũng là người ủng hộ những người Mỹ gốc Mễ Tây Cơ làm việc trong các nông trại. (T. Lan)