03/12/2015 | 0

Phụ nữ được phép tác chiến

Phụ nữ được phép tác chiến

Arlington, Virginia. (Reuters) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Ash Carter quyết định cho phép phụ nữ cạnh tranh mọi vị trí trong quân đội, bao gồm cả những vị trí ở tuyến đầu, bỏ qua những phản đối của Thủy Quân Lục Chiến.

Đây là một hành động lịch sử để phá vỡ rào cản giới tính trong quân đội. Ông Carter cho biết quyết định của ông sẽ có hiệu lực sau 30 ngày chờ đợi theo yêu cầu của luật pháp. Sau đó các đơn vị có tới ngày 1 tháng 4 để điều tiết phụ nữ vào các vai trò mới một cách thận trọng và có phương pháp. Quyết định trên được đưa ra gần ba năm sau khi Ngũ Giác Đài lần đầu loại bỏ lệnh cấm phụ nữ phục vụ những vị trí chiến đấu tuyến đầu và bắt đầu quá trình cho phép phụ nữ cạnh tranh vào 220,000 vị trí bổ sung trong quân đội.

Kể từ năm 2013, chỉ khoảng 111,000 việc làm trong quân đội tiếp nhận phụ nữ. Ông Carter cho biết hầu hết các binh chủng đều ủng hộ việc cho phép phụ nữ tham gia vào mọi vị trí, chỉ riêng Thủy Quân Lục Chiến phản đối. Theo bộ trưởng Quốc Phòng, ông quyết định mối quan tâm của Thủy Quân Lục Chiến có thể được giải quyết bằng việc thực hiện quyết định một cách cẩn thận. (Nguyên Trân)