14/07/2015 | 1

Phụ huynh học sinh ngất ngư với 19 khoản thu tiền trường

Phụ huynh học sinh ngất ngư với 19 khoản thu tiền trường

Trường Trung học cơ sở Bình Thắng.

Rất nhiều phụ huynh có con em chuẩn bị vào lớp 6 trường trung học cơ sở này không khỏi bất ngờ khi đọc thông báo “Dự kiến thu” với nhiều khoản thu “lạ”, trong đó có “khoản cơ sở vật chất” 2.040.000 đồng đối với mỗi học sinh lớp 6 bán trú. Nếu gom lại tất cả 19 khoản thu nhà trường đề ra, các phụ huynh phải đóng 4,5 triệu đồng trở lên.

Đây là một số tiền lớn đối với các gia đình nghèo, vì thế không ít phụ huynh khi đọc xong thông báo đã tỏ ra lo lắng, vì họ biết xoay đâu ra để đóng cùng một lúc số tiền này trước ngày con em nhập học.

Theo đó, phần một của thông báo này liệt kê 9 khoản thu với tổng số tiền phụ huynh phải đóng là 1.747.000 đồng. Điều đáng nói trong đó có nhiều khoản thu “lạ” cũng được “xã hội hóa” chia đều và yêu cầu mỗi phụ huynh phải đóng: phí giám thị 50.000 đồng/năm; phí chăm sóc cây cảnh và vệ sinh môi trường 250.000 đồng/năm; phí hỗ trợ hoạt động văn nghệ – thể thao – mỹ thuật 150.000 đồng/năm; tiền mua sổ liên lạc và ghế ngồi sinh hoạt ngoài trời 50.000 đồng/năm…

Phần 2 của thông báo liệt kê thêm 10 khoản thu, trong đó khoản trang bị cơ sở vật chất bán trú thu một lần 2.040.000 đồng với học sinh lớp 6; 1.530.000 đồng cho lớp 7; 1.020.000 đồng cho lớp 8. Ngoài ra, mỗi học sinh phải đóng tiền học phụ đạo 300.000 đồng/tháng; tiền học ngoại ngữ 200.000 đồng/tháng.

Trước tình trạng lạm thu này, phụ huynh học sinh cho rằng nhà trường đưa ra nhiều khoản không phục vụ trực tiếp cho học sinh, nhưng vẫn bắt phụ huynh đóng đồng đều là không phù hợp.

Một phụ huynh bày tỏ “Nếu trường đã thu hơn 2 triệu đồng tiền cơ sở vật chất bán trú, sao còn thu thêm tiền ghế ngồi, tiền chăm sóc cây xanh, tiền hội phụ huynh học sinh?… Ngoài ra, chúng tôi đã đóng tiền học phí, nhà trường còn thu thêm tiền phụ đạo buổi hai, tiền bồi dưỡng học sinh giỏi… Tiền nào cũng thu thì chúng tôi đóng sao nổi!”

Ông Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh thừa nhận những thông tin phụ huynh phản ảnh là đúng. Nhưng ông nói, vì đây là trường “tạo nguồn học sinh giỏi” theo đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được một phần, nên buộc nhà trường phải “huy động” đóng góp từ phụ huynh.

Và nhà trường không có giải pháp nào khác, ngoài… đóng tiền! Cũng giống như bệnh viện công, khi Bộ Y Tế nói “xã hội hóa” thì bệnh nhân phải lãnh đủ!

Tú Thanh / SBTN