Phỏng vấn vợ ông Bùi Văn Tánh – người bị bắt tại Việt Nam

Phóng viên SBTN đã đến nhà của ông Bùi Văn Tánh tại thành phố Houston, Texas và có cuộc trò chuyện cùng với vợ ông là bà Phượng Đặng. Bà Phượng cho biết nguyên nhân mà ông Tánh phải về Việt Nam là vì ba của ông đang tình trạng hấp hối. Sáng ngày 08/03/15, khi vừa về Việt Nam được một ngày, có 2 công an đến hỏi ông Tánh vì sao về Việt Nam mà “không trình giấy”. Sau đó ông bị mời lên phường. Ông Tánh kể lại rằng công an đã ép cung bắt ông ký tên thừa nhận rằng ông đã cướp tàu để vượt biên sang Mỹ vào năm 1981. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ chi tiết về sự việc này qua phóng sự sau đây.