Phỏng vấn Tuấn Hồ – Tổng Giám Đốc Điều Hành Công Ty Công Ích ScholarJet

Được tạp chí kinh doanh danh tiếng nhất thế giới, Forbes, đề cao trong một bài viết nói về sự khởi đầu lập nghiệp của các doanh nhân trẻ. Tuấn Hồ, 23 tuổi, đến định cư tại Hoa Kỳ vào lúc 10 tuổi, là một bạn trẻ luôn mong muốn tất cả các bạn trẻ tại Hoa Kỳ được sống giấc mơ Hoa Kỳ và anh đã đồng thành lập một công ty công ích để giúp cho sinh viên vừa chứng minh sự sáng tạo của mình đồng thời nhận được phần học bổng từ công ty ScholarJet qua các thử thách sáng kiến riêng. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đặc biệt với bạn Tuấn Hồ xin mời quý vị cùng theo dõi.