Phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Forum 2000 ở Prague, Cộng Hoà Tiệp

Forum 2000 được tổ chức mỗi năm tại Cộng hoà Tiệp để thảo luận về tình hình Dân chủ, Nhân Quyền, môi trường, tôn giáo trên thế giới với sự tham gia của nhiều chính trị gia và các nhà hoạt động Nhân quyền nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt Forum 2000 năm nay có diễn giả từ Việt Nam: nhà hoạt động Nhân quyền Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Từ Prague, phóng viên Tường An phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Quang An về tình trạng Nhân quyền của Việt Nam.