Phỏng Vấn Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải Về Vấn Đề Người Tị Nạn Việt Nam Đến Canada

Trong dịp đến Toronto để thực hiện phóng sự tiếp đón đồng bào tỵ nạn từ Indonesia đến định cư tại Canada, phóng viên Vũ Nhân của SBTN đã có dịp được phỏng vấn Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, một người Canada gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ cao cấp nhất trong chính quyền tại quốc gia này về một số vấn đề liên quan đến người tỵ nạn Việt Nam do VOICE Canada bảo lảnh đến Canada.