Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn Tessa Thompson & Teyonah Parris trong ‘DEAR WHITE PEOPLE’ và Jai Courney & Joel Edgerton trong ‘FELONY’