Phỏng vấn tài tử Jeremy Renner trong phim ‘KILL THE MESSENGER’