Phỏng vấn tại thảm đỏ với Rufus Sewell & Dwayne Johnson trong Hercules