Phỏng vấn tại thảm đỏ với Jennifer R. Blake & Jonathan Kyte trong Behaving Badly