Phỏng vấn tại thảm đỏ với Danny Pardo, Julie Bowen trong Planes: Fire & Rescue