Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn tại thảm đỏ với Danny Pardo, Julie Bowen trong Planes: Fire & Rescue