Phỏng Vấn Ông Văn Phạm Về Vấn Đề Người Việt Tỵ Nạn Tại Indonesia

Để tìm hiểu thêm tin tức về những thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn còn lại ở Indonesia chờ ngày đi định cư ở Canada, phóng Vvên Vũ Nhân đã liên lạc và được ông Văn Phạm – Trưởng ủy ban bảo vệ người Việt tỵ nạn tại Queensland – Úc cho biết: