Phỏng vấn ông Nam Phạm, Nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Massachusetts

Sau 6 tuần khuyến cáo ở nhà, nỗi lo lớn nhất của người dân hiện nay không những là vấn đề dịch corona mà còn là vấn đề công ăn việc làm và sự sinh tồn trong những tháng sắp tới. Tại tiểu bang MA, vào hôm thứ 3 ngày 28 tháng 4, thống đốc Charlie Baker đã ra lệnh kéo dài thời gian ở nhà cho đến ngày 18 tháng 5. Diễn biến đại dịch và tình hình kinh tế hiện nay cũng như vấn đề vaccine ra sao tại tiểu bang MA? Chúng tôi có cơ hội tiếp chuyện với ông Nam Phạm, nguyên thứ trưởng phát triển kinh tế và đối ngoại của tiểu bang MA trong vòng 5 năm qua, ông làm việc sát cánh với thống đống Charlie Baker và hiện nay thì ông đang làm cho bộ giao thông tiểu bang. Xin mời quý vị cùng theo dõi.