Phỏng Vấn Ông Bà Giáo Sư – Tiến Sĩ Nguyễn Võ Long

Trong chương trình phóng sự 47 năm sau ngày 30/4 phóng viên Vũ Nhân phỏng vấn ông bà giáo sư tiến sĩ  Nguyễn Võ Long. Ông là người sáng lập ra công ty kỹ thuật quản lý và điều hành Pragmatics, Inc., trụ sở ở thành phố Reston, tiểu bang Virginia. Thành lập năm 1985, Pragmatics từng cung cấp những giải pháp tân tiến và đặc trưng cho các cơ quan dân sự và quốc phòng thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới. Ông bà là người trong nhiều thâp niên qua đóng góp rất nhiều cho cộng đồng cho xã hôi trong đó có chương trình học bổng “The Long Nguyen & Kimmy Duong”. Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây: