Phỏng vấn nữ viên Jessika Van cho phim ’SEOUL SEARCHING’