Phỏng vấn nữ diễn viên/đạo diễn Nadia Litz & Dree Hemingway cho phim ’THE PEOPLE GARDEN’