Home Giải Trí & Đời Sống Hollywood's First Look Phỏng vấn nữ diễn viên/đạo diễn Alysia Reiner & Sarah Megan Thomas cho phim ’EQUITY’