Phỏng vấn nữ diễn viên Sanaa Lathan cho bộ phim ‘THE PERFECT GUY’