Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn nữ diễn viên Sanaa Lathan cho bộ phim ‘THE PERFECT GUY’