Phỏng vấn nữ diễn viên Radha Mitchell & Lucy Fry trong phim ‘THE DARKNESS’