Phỏng vấn nữ diễn viên Liv Hewson trong chương trình ‘DRAMAWORLD’