Phỏng vấn nữ diễn viên Jane Seymour & Keenan Kampa trong phim ‘HIGH STRUNG’