Phỏng vấn nữ diễn viên Greta Girwig trong phim ‘MAGGI’S PLAN’