Phỏng vấn nữ diễn viên Greta Gerwig cho bộ phim ‘Mistress America’