Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show Phỏng vấn nữ diễn viên Greta Gerwig cho bộ phim ‘Mistress America’