Phỏng vấn nữ diễn viên Elle Fanning cho phim ’THE NEON DEMON’